THE INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF LAW AND FORENSIC SCIENCES

IJLFS Vol. 2, Issue 1, 2017 skip to Main Content

 
info@interlawandfs.org
interlawandfs@gmail.comISSN: 2572-5408 (Print)
ISSN: 2572-5416 (Online)
IJLFS Vol. 2, Issue 1, 2017

IJLFS Vol. 2, Issue 1, 2017

İndir/Görüntüle

Vol. 2, Issue 1, 2017

İndir/Görüntüle

Deniz GÜNAŞTI CANTUTUMLU;

                             Yargıtay Kararları Işığında Kaza Sigortaları

İndir/Görüntüle

Gülçin ORHAN/ Betül ULUKOL;

                           Çocuk Cinsel İstismarı ve Türkiye’de Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Uygulaması

İndir/Görüntüle

Olcay KARACAN;

                            Kürtaj ve İlişkisel Özerklik

İndir/Görüntüle

Pablo SARTORIO

                           Qandeel Baloch’s Sacrifice – A Review on Pakistan’s Anti-Honor Crime Bill